FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनलाईन घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराई तथा सम्बन्ध विच्छेद) ७९-८० 01/17/2024 - 10:44 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf, PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf
म.ले.प रिपोट ७९-८० 12/30/2023 - 13:33 PDF icon म.ले.प. २०७८।०७९.pdf
माग फारम ८०/८१ 12/28/2023 - 16:04 PDF icon माग फारम.pdf
वडा नम्बर ५ मा रहेका धार्मिक एवम पर्यटकिय स्थलहरु ८०/८१ 12/27/2023 - 12:06
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि ७८/७९ 12/27/2023 - 11:57 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि २०७८.pdf
विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन ७८/७९ 12/27/2023 - 11:55 PDF icon विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ७८/७९ 12/27/2023 - 11:53 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली ७८/७९ 12/27/2023 - 11:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली २०७८.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७८ ७८/७९ 12/27/2023 - 11:45 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन काइके.pdf
आ.व. २०७९।०८० को आय व्ययको विवरण ७९-८० 12/26/2023 - 15:28 PDF icon आयव्ययको विवरण २०७९।०८०.pdf

Pages