FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद शाखा ईमेल फोन नं.
अंगद कुमार राना गाउँपालिका अध्यक्ष गाँउ कार्यपालिका कार्यालय ito.kaikemun@gmail.com 9849364077
कुन्जाङ बुढा उपाध्यक्ष गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
senang grung गाउँपालिका अध्यक्ष @gmail.com 9848328477
छिरिङ तुन्डुप लामा वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य १ न‍. वार्ड कार्यालय ९८४८३२५१६१
तेजेंद्र बुढा वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9849443078
राजु बुढा वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय 9864716034
राजु झाँक्री वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय
राजु रोकाया वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9848324535
नरेन्द्र रोकाया वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय 9848324535
रामचन्द्र रोकाय वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय
नन्द सुनार कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
कान्छा सुनार कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
पासांग लामु रोकाया कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
लक्ष्मी घर्ति कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय