FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद शाखा ईमेल फोन नं.
अंगद कुमार राना गाउँपालिका अध्यक्ष गाँउ कार्यपालिका कार्यालय angadrana39@gmail.com 9849364077
निमा वुढा उपाध्यक्ष गाउँ कार्यपालिका कार्यालय 9848387996
छिरिङ तुन्डुप लामा वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य १ न‍. वडा कार्यालय ९८४८३२५१६१
‌ओमकार राेकाया वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य २ नं. वडा कार्यालय 9846398393
राजु बुढा वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ३ नं. वडा कार्यालय 9864716034 /9745220363
राजु झाँक्री वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ४ नं. वडा कार्यालय jhakriraju79@gamil.com 9848304377
राजु रोकाया वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ५ नं. वडा कार्यालय 9848304131
नरेन्द्र रोकाया वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय narendrarokaya28@gmail.com 9848324535
रामचन्द्र रोकाय वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य ७ नं. वडा कार्यालय 9851211085
कृष्ण वहादुर घर्ति कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय 9848340410
कान्छा सुनार कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
पासांग लामु रोकाया कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय
लक्ष्मी घर्ति कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका कार्यालय