FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्ण खोप सुनिश्‍चितता तथा दिगोपना घोषणा कार्यक्रम । ७९-८० 07/02/2023 - 17:56
गाउँ सभामा कर्मचारीको टिम ७९-८० 07/01/2023 - 16:58
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य ७९-८० 06/30/2023 - 13:23 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को कार्यक्रम तथा बजेट बक्तब्य.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट। ७९-८० 06/29/2023 - 17:35
आ.व २०८०/०८१ को गाउँसभामा पेश गरिएको बजेट। ७९-८० 06/29/2023 - 16:39 PDF icon आ.व २०८०/०८१ को लागि असार १२ गते गाउँसभामा पेश गरिएको बजेट सम्वन्धमा ।
गाउँ सभामा उपस्तिथि हुने सम्वन्धमा । ८०/८१ 06/25/2023 - 13:46
भुक्तानी सम्वन्धमा । ७९-८० 06/24/2023 - 14:26
भुक्तानी सम्वन्धमा । 06/24/2023 - 14:23
लक्ष्मी उखेडा 04/26/2023 - 14:31
देवेश कुमार विष्ट 04/26/2023 - 14:13

Pages