FAQs Complain Problems

१४ औं गाउँसभा भब्यताका साथ सम्पन्न।

Read More

काईके गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी

Read More

काईके गाउँपालिकाका वडा नम्वर ५ मा रहेको सेतेङ्ग युङ्डुङ शुग्छल बोन गुम्बा

Read More

शहरतारा गाउँको nwash data

Read More

काईके गाउँपालिका वडा नम्वर २ को शहरतारा गाउँ

Read More

काईके गाउँपालिका वडा नम्वर ४ को टुप्पातारा गाउँ

Read More

हिमालको फेदमा रहेको गुम्बातारा गाउँ काईके ३ डोल्पा।

Read More

काईके गाउँपालिकाको संछिप्त परिचय ।

काईके गाउँपालिका साबिकको शहरतारा र लावन गाविसको एकता बाट वर्तमान काईके गाउँपालिका को २०७३ मा यसको स्थापाना भयको हो l हाल गाउँपालिकाको कार्यालय काईके-२ शहरतारा बगर डोल्पामा रहेको छ l यो काईके गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम दुनै बजार, देखी २४  किलोमिटर पूर्वी क्षेत्र मा रहेको छ l   यो नेपालको पछिल्लो बदलिदो संरचना अनुरुप कर्णाली प्रदेशको हिमालि क्षे्त्रमा पर्ने डोल्पा जिल्ला राजनैतिक वा प्रशासनिक ढंगले ८ वटा स्थानीय निकायहरु जसमध्य २ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपलिका हरुमा विभाजन गरियको छ | काईके गाउँपलिका जिल्लाको  पूर्वी   क्षेत्रको रमणीय स्थानमा अबस्थित प्राकृतिक तथा भौतिक , सास्किर्तिक श्

LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA: Local Government Institutional Capacity Self-Assessment) र स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA: Fiduciary Risk Assessment) को तपसिल बमोजिमको मुल्याङ्कित नतिजा  प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ

भिडियो डकुमेन्ट्री प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

काईके गाउँपालिकामा भएका पूर्भाधार विकास, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकिय एंव धार्मिक स्थल र सुशासनको क्षेत्रमा भएका विभिन्न कार्यहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रसारण गर्ने कार्यको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

Vacancy announcement for the post of BE.civil Engineer

यस काईके गाउँपालिकामा रिक्त रहेको इन्जिनियरिङ्ग पदको सेवा करारमा दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।

विज्ञापन सुरु मिति ः २०८०-०६-०४ गते

अन्तिम मितिः २०८०-०६-१९ गते 

आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

काईके गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.ब.

झोलुङ्‍गे पुलको क्षेत्रगत कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्‍गे पुलको क्षेत्रगत कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

सूचना प्रकाशन मितिः 2080/05/14 

सम्पति विवरण भर्ने सम्वन्धि सूचना ।

यस काईके गाउँपालिकामा सार्वजनिक पद धारण गर्नुभएका सम्पुर्ण पधादिकारीहरुले समयमा नै आफ्नो सम्पति विवरण बुझाईदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ।

दस्तावेज: 

करार सेवा सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

२०८० साउन १ देखि २०८१ असार मसान्त सम्म करार म्याद थप गर्ने निर्णय भएकोले स्वय उपस्थित भई सम्झौताका लागि निवेदन समयमै दिनुहुन अनुरोध।

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858390164
samjhanaparajuli123@gmail.com
सूचना प्रविधि अधिकृत
9868055466
smydream77@gmail.com
सहायक पाँचाै
९८६३२८१०९०
dangibirendra94@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- जन्म दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः- नागरिकता
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरुः- १.निबेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्र /जन्म दर्ताको प्रतिलिपी २.कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धि मेडिकल सुपरिडेन्ट को सिफारिस | ३.ब्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिबेदन |
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. १०० मात्र l
आवश्यक कागजातहरुः- १.निवेदन पत्र र आमा/बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | २.जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी | ३.बसाई सराई आएको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | ४.दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति | ५.कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस | ६.प्रतिलिपिको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरुः- १.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी | २.घर जग्गा वा एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद ,व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद | ३.शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |