FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आधारभुत तहका शिक्षकको करार सम्झौता रद्व गर्ने सम्बन्धमा ८०/८१ 04/10/2024 - 11:20
संगिता योगी 04/04/2024 - 15:10
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ८०/८१ 04/04/2024 - 14:50
प्रकाश कुमार सिजापती 04/04/2024 - 12:33
काईके गाउँपालिकाको नागरिक वडापत्र ८०/८१ 04/01/2024 - 11:45 PDF icon काईके गाउँपालिकाको नागरिक वडापत्र.pdf
भुक्तानिको लागि आवश्यक कागजात सम्वन्धमा ८०/८१ 03/31/2024 - 17:53
कृषि एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ८०/८१ 03/29/2024 - 18:09 PDF icon कृषि एम्बुलेन्सको पत्र.pdf
योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने सम्वन्धमा । ८०/८१ 02/25/2024 - 11:21
LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ८०/८१ 01/18/2024 - 20:12 PDF icon LISA र FRA को नितिजा प्रकाशन सम्बन्धमा_page-0001.pdf
अनलाईन घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराई तथा सम्बन्ध विच्छेद) ७९-८० 01/17/2024 - 10:44 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf, PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf

Pages