FAQs Complain Problems

काइके गाउँ पालिका को वेबसाइटमा स्वागत छ

२०७९।८० को गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट

२०७९।८० को गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: 

निमा वुढा

Image: 
फोन: 
9848387996
Section: 
गाउँ कार्यपालिका कार्यालय

विरेन्द्र डाँगी

Image: 
ईमेल: 
dangibirendra94@gmail.com
फोन: 
९८६३२८१०९०
Section: 
प्रशासन शाखा

दुर्गा प्रसाद रिजाल

Image: 
ईमेल: 
rijaldurga444@gmial.com
फोन: 
9849804354
Section: 
योजना शाखा प्रमुख

भावना खडका

Image: 

Designation:

फोन: 
9867351992
Section: 
स्वास्थ्य शाखा

नन्द प्रसाद रोकाया

Designation:

ईमेल: 
chhetriboynanda@gmail.com
फोन: 
9863696589
Section: 
स्वास्थ्य शाखा

Pages