FAQs Complain Problems

काइके गाउँ पालिका को वेबसाइटमा स्वागत छ

भावना खडका

Image: 

Designation:

फोन: 
9867351992
Section: 
स्वास्थ्य शाखा

नन्द प्रसाद रोकाया

Designation:

ईमेल: 
chhetriboynanda@gmail.com
फोन: 
9863696589
Section: 
स्वास्थ्य शाखा

करिस्मा डांगी

Image: 

Designation:

फोन: 
9868938090
Section: 
स्वास्थ्य शाखा

पुष्पा शाही

Image: 

Designation:

ईमेल: 
shahipushpanjali@gmail.com
फोन: 
9864978629
Section: 
स्वास्थ्य शाखा

Pages