FAQs Complain Problems

काइके गाउँ पालिका को वेबसाइटमा स्वागत छ

अरुण शाह

Image: 
ईमेल: 
as3305507@gmail.com
फोन: 
9845181028

प्रधानमन्त्री तथा मुख्य मन्त्री परिसदका सम्पूर्ण रोजगारीका कार्य गर्ने कर्मचारी।

Section: 
रोजगार शाखा

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

लोकसेवा आयोग बाट यस स्थानीय तह (काईके गाउँपालिका) मा नियुक्ति भई आउनु भएका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाईदिनहुन यसै सूचना मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 

दस्तावेज: 

टेकेन्द्र कुमार क्षेत्री

Image: 
ईमेल: 
kshetritekendra2057@gmail.com
फोन: 
9848429074
Section: 
पशु सेवा शाखा प्रमुख

बालकृष्ण रोकाया

Image: 
ईमेल: 
rokayabalkrishna35@gmail.com
फोन: 
9864976219

सम्पुण कृषि क्षेत्रका समस्याहरुका लागि प्राविधिक सहायक पाँचौका श्री बालकृष्ण रोकाया लाई सम्पर्क गर्न सम्पुणमा अनुरोध छ।

Section: 
कृषि विकास शाखा

जोखिममा रहेका बालबालिकाहुरुलाई सहयोगका लागि सूचना

काईके गाउँपालिकाका सातै वटा वडामा रहेका निम्‍न पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिमका बाललबालिकाको निवेदन यसै फागुन ३० गते भित्र पालिकामा पेस गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ।

निशा बुढा

Image: 
फोन: 
9848287304
Section: 
पञ्‍जिकरण शाखा

Pages