FAQs Complain Problems

काइके गाउँ पालिकाको वेबसाइटमा स्वागत छ।

चैत्र महिना सम्मको स्वत प्रकासन गरिएको सम्वन्धमा

यस पालिका बाट आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को चैत्र मसान्त्र सम्मको स्वत प्रकासन गरिएको छ।

दस्तावेज: 

चैत्र महिना सम्मको स्वत प्रकासन गरिएको सम्वन्धमा

यस पालिका बाट आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को चैत्र मसान्त्र सम्मको स्वत प्रकासन गरिएको छ।

दस्तावेज: 

कर/विवरण बुझाई IT VAT Non Filer हटाउने सम्बन्धि सूचना !

सम्पूर्ण करदाताहरुले आ-आफ्नो वक्यौता कर समयमै बुझाई राष्ट प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पालिकाको अनुरोध ।

दस्तावेज: 

काईके गाउँपालिकाको शिक्षा निति २०८०

शिक्षा युवा तथा खेल्कुद शाखा काईके गाउँपालिका द्वारा  शिक्षा क्षेत्रको आकस्मिक योजना, शिक्षा निति र गाउँपालिकाको बाल संरक्षण निति २०८० बनाईएको छ।

कमल वि.क.

Image: 
ईमेल: 
12345kamalbk@gmail.com
फोन: 
9858036770
Section: 
प्राविधिक शाखा

Pages