FAQs Complain Problems

काइके गाउँ पालिका को वेबसाइटमा स्वागत छ

२०७९।८० को गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट

२०७९।८० को गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: 

निमा वुढा

Image: 
फोन: 
9848387996
Section: 
गाउँ कार्यपालिका कार्यालय

विरेन्द्र डाँगी

Image: 
ईमेल: 
dangibirendra94@gmail.com
फोन: 
९८६३२८१०९०
Section: 
प्रशासन शाखा

टेक वहादुर शाही

Image: 
ईमेल: 
tekshahi22@gmail.com
फोन: 
9858028133
Section: 
पंजीकरण शाखा

Pages