FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Invitation for bids

Invitation for electronic bids for the fiscal year.

Date: 2080/06/18

भिडियो डकुमेन्ट्री प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

काईके गाउँपालिकामा भएका पूर्भाधार विकास, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकिय एंव धार्मिक स्थल र सुशासनको क्षेत्रमा भएका विभिन्न कार्यहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रसारण गर्ने कार्यको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

Vacancy announcement for the post of BE.civil Engineer

यस काईके गाउँपालिकामा रिक्त रहेको इन्जिनियरिङ्ग पदको सेवा करारमा दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।

विज्ञापन सुरु मिति ः २०८०-०६-०४ गते

अन्तिम मितिः २०८०-०६-१९ गते 

आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

काईके गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.ब.

झोलुङ्‍गे पुलको क्षेत्रगत कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्‍गे पुलको क्षेत्रगत कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

सूचना प्रकाशन मितिः 2080/05/14 

सम्पति विवरण भर्ने सम्वन्धि सूचना ।

यस काईके गाउँपालिकामा सार्वजनिक पद धारण गर्नुभएका सम्पुर्ण पधादिकारीहरुले समयमा नै आफ्नो सम्पति विवरण बुझाईदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ।

दस्तावेज: 

करार सेवा सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

२०८० साउन १ देखि २०८१ असार मसान्त सम्म करार म्याद थप गर्ने निर्णय भएकोले स्वय उपस्थित भई सम्झौताका लागि निवेदन समयमै दिनुहुन अनुरोध।

गाउँ सभामा उपस्तिथि हुने सम्वन्धमा ।

मिति २०८०/०३/१२ गते विहान ११ बजे हुने गाउँ सभामा हजुरहरुको उपस्तिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

भुक्तानी सम्वन्धमा ।

२०८०/०३/२० गते भित्र सबैले आ-आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी प्रक्रिया पुर्याई आर्थिक प्रशासन शाखामा पेश गरी भुक्तानी लिनहुन हार्दिक अनुरोध छ।