FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

लोकसेवा आयोग बाट यस स्थानीय तह (काईके गाउँपालिका) मा नियुक्ति भई आउनु भएका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाईदिनहुन यसै सूचना मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 

दस्तावेज: 

जोखिममा रहेका बालबालिकाहुरुलाई सहयोगका लागि सूचना

काईके गाउँपालिकाका सातै वटा वडामा रहेका निम्‍न पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिमका बाललबालिकाको निवेदन यसै फागुन ३० गते भित्र पालिकामा पेस गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ।

समपूरक तथा विशेष अनुदान सूचना सम्बन्धमा

राष्ट्रिय योजना आयोगको समपुरक तथा विशेष अनुदान सूचना सम्बन्धि पत्र।

दस्तावेज: 

२०७९।८० को गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट

२०७९।८० को गाउँसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: