FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लधु उधम सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 11/11/2020 - 00:00
कबिराज करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 09/30/2020 - 11:25 PDF icon img-5 (1)-converted.pdf
सम्पर्क राख्न आउने वारे ७७/७८ 09/22/2020 - 16:24 PDF icon सम्पर्क राख्न आउने वारे.pdf
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ७७/७८ 09/06/2020 - 09:32 PDF icon Notice Kaike-converted.pdf
करार कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा ७७/७८ 09/01/2020 - 10:50 PDF icon कर्मचारी विवरण.pdf
मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा। ७७/७८ 08/31/2020 - 15:47 PDF icon Portalnotices-20200828105733490 (1).pdf
आवश्यक कारवाही सम्बन्धमा । ७७/७८ 08/17/2020 - 16:58 PDF icon MOFAGA_Notice_20200817035713 (2).pdf
अार्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गाउँ सभाबाट पारित भएको बजेट ७७/७८ 07/22/2020 - 18:26 PDF icon गाउँ सभाबाट पास भएको बजेट.pdf
काईके गाउँपालिकाकाे साताै‌ गाउँसभा सम्पन्न ७७/७८ 07/15/2020 - 17:26
काईके गाउँपालिकाकाे साताै‌ गाउँसभा सम्पन्न ७६/७७ 07/15/2020 - 17:16

Pages