FAQs Complain Problems

काइके गाउँ पालिकाको वेबसाइटमा स्वागत छ।

notice for video documentary

काईके गाउँपालिकामा भएका पूर्भाधार विकास, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकिय एंव धार्मिक स्थल र सुशासनको क्षेत्रमा भएका विभिन्न कार्यहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रसारण गर्ने कार्यको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०६।१४ गते ।

भिडियो डकुमेन्ट्री प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

काईके गाउँपालिकामा भएका पूर्भाधार विकास, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकिय एंव धार्मिक स्थल र सुशासनको क्षेत्रमा भएका विभिन्न कार्यहरुको भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी तथा प्रसारण गर्ने कार्यको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

नरेश बोहोरा

Image: 

Designation:

ईमेल: 
jungnaresh482@gmail.com
फोन: 
९८६८९२२६४४
Section: 
आयुर्वेद शाखा

Vacancy announcement for the post of BE.civil Engineer

यस काईके गाउँपालिकामा रिक्त रहेको इन्जिनियरिङ्ग पदको सेवा करारमा दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।

विज्ञापन सुरु मिति ः २०८०-०६-०४ गते

अन्तिम मितिः २०८०-०६-१९ गते 

राज कुमार शाह

Image: 

Designation:

ईमेल: 
nraj09877@gmail.com
फोन: 
9744201296
Section: 
शहरतारा स्वास्थ्य चौकी

विक्रम कठायत

Image: 
ईमेल: 
bikram.kathayat9848303139@gmail.com
फोन: 
9848303139
Section: 
प्रशासन शाखा

तेज बहादुर शाही

Image: 
ईमेल: 
tejshahi2015@gmail.com
फोन: 
9848274619
Section: 
स्वास्थ्य चौकी शहरतारा

सन्तोश चौधरी

Image: 
फोन: 
9858390756
Section: 
सूचना प्रविधि शाखा

Pages