FAQs Complain Problems

काइके गाउँ पालिकाको वेबसाइटमा स्वागत छ।

मुनलाल बुढा

Section: 
वडा नम्बर ३ को कार्यालय

कान्छी राना

Image: 
फोन: 
9863748360
Section: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छिरिङ टासि रोकाया

फोन: 
9868261557
Section: 
वडा नम्बर ५ को कार्यालय

बिमला बुढा

फोन: 
9844844915
Section: 
वडा नम्बर ५ को कार्यालय

प्रकाश झाक्री

फोन: 
9861402388
Section: 
वडा नम्बर ७ को कार्यालय

भिम बहादुर बुढा

फोन: 
9868042420
Section: 
वडा नम्बर ७ को कार्यालय

Pages