FAQs Complain Problems

काइके गाउँ पालिकाको वेबसाइटमा स्वागत छ।

आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

काईके गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.ब.

झोलुङ्‍गे पुलको क्षेत्रगत कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्‍गे पुलको क्षेत्रगत कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

सूचना प्रकाशन मितिः 2080/05/14 

सूचना प्रकाशन

गैर सरकारी संस्थाबाट झोलुङ्‍गे पुलको क्षेत्रगत कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

सूचना प्रकाशन मितिः 2080/05/14 

सम्पति विवरण भर्ने सम्वन्धि सूचना ।

यस काईके गाउँपालिकामा सार्वजनिक पद धारण गर्नुभएका सम्पुर्ण पधादिकारीहरुले समयमा नै आफ्नो सम्पति विवरण बुझाईदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ।

दस्तावेज: 

करार सेवा सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

२०८० साउन १ देखि २०८१ असार मसान्त सम्म करार म्याद थप गर्ने निर्णय भएकोले स्वय उपस्थित भई सम्झौताका लागि निवेदन समयमै दिनुहुन अनुरोध।

Pages