FAQs Complain Problems

नि. प्रमुख प्रशासकिय सरको विदाई कार्यक्रमको एक झलक

Read More

डोल्पा मा भेरी नदि

Read More

यार्षा गुम्बा टिपी रहेको

Read More

काइके कप २०७५ मा उपस्थित खेलाडीहरु

Read More

काइके कप २०७५ मा उपस्थित खेलाडीहरु

Read More

जन प्रतिनिधि

गाउँपालिका अध्यक्ष
9849364077
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9841938164
सहायक पाँचाै
9858390455
सिकेन्द्र बहादुर शाही
सव इन्जिनियर
9864341120
सह - लेखापाल
9858366630
सि. अ‍.हे.व.
9868929240
अ. हे. व.
9848274619

जानकारी