FAQs Complain Problems

जोखिममा रहेका बालबालिकाहुरुलाई सहयोगका लागि सूचना

काईके गाउँपालिकाका सातै वटा वडामा रहेका निम्‍न पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिमका बाललबालिकाको निवेदन यसै फागुन ३० गते भित्र पालिकामा पेस गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: