FAQs Complain Problems

७९-८०

अनलाईन घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराई तथा सम्बन्ध विच्छेद)

काईके गाउँपालिकामा आ.व. २०७९।०८० देखिनै वडा नम्वर १ देकि ७ सम्मको घटना दर्ताहरु अनलाईनको माध्यम बाट सरु भईसकेकोले सबै अर्थात आफुलाई प्रविधीमा जानकारी भएका कोहि 

कसैले घरमै बसेर पनि सूचना फारम भर्न सक्नुहुन्छ, सो को लागि   यहा किलिक गर्नुहोस   तेसपछी घटना दर्ताको online portal खुल्छ र घटना दर्ताको लागि यहाँ थिच्नुहोस् (Click here to register)"मा क्लिक गर्नुहोस् र फारम भर्नुहोस् सो भरिएको फारमको register number लगेर वडामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध। 

साथै घटना दर्ताको फारम हेर्नको लागि तल दिईएको डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस |

म.ले.प रिपोट

आ.व. २०७८।०७९ को म.ले.प रिपोट

आ.व. २०७९।०८० को आय व्ययको विवरण

आ.व. २०७९।०८० को आय व्ययको विवरण निम्न pdf फाईलमा उपलव्ध छ।

करार सेवा सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

२०८० साउन १ देखि २०८१ असार मसान्त सम्म करार म्याद थप गर्ने निर्णय भएकोले स्वय उपस्थित भई सम्झौताका लागि निवेदन समयमै दिनुहुन अनुरोध।