FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फाराम ७४/७५ 04/04/2018 - 21:38 PDF icon Divorced.pdf
मृत्यु सूचना फारम ७४/७५ 04/04/2018 - 21:37 PDF icon Death.pdf
बिधवा वृत्ति पाउने बक्ति को नामावली ७४/७५ 04/04/2018 - 21:22 PDF icon बिधवा भत्ता १.pdf, PDF icon बिधवा भत्ताव २ .pdf, PDF icon बिधवा भत्ता ३.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता ४.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता ५.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता ६.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता 7.pdf
जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) वृत्ति पाउने ब्यक्ति को मूल अभिलेख ७४/७५ 04/04/2018 - 21:19 PDF icon जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) वृत्ति पाउने ब्यक्ति को मूल अभिलेख.pdf
जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) भत्ता पाउने ब्यक्ति को नामावली ७४/७५ 04/04/2018 - 21:13 PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) १.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) २.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ३.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ४ .pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ५.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ६.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ७.pdf
जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता ७४/७५ 04/04/2018 - 21:10 PDF icon जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता.pdf
बाल संरक्षण मूल अभिलेख ७४/७५ 04/04/2018 - 21:01 PDF icon बाल संरक्षण मूल अभिलेख.pdf
बल 04/04/2018 - 20:14 PDF icon today 19.PDF
सामाजिक लिंक 04/04/2018 - 18:06
दोच 04/04/2018 - 17:44

Pages