FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

२०८१ सालको क्यालेण्डर ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।

चैत्र महिना सम्मको स्वत प्रकासन गरिएको सम्वन्धमा

यस पालिका बाट आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को चैत्र मसान्त्र सम्मको स्वत प्रकासन गरिएको छ।

दस्तावेज: 

कर/विवरण बुझाई IT VAT Non Filer हटाउने सम्बन्धि सूचना !

सम्पूर्ण करदाताहरुले आ-आफ्नो वक्यौता कर समयमै बुझाई राष्ट प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पालिकाको अनुरोध ।

दस्तावेज: 

आधारभुत तहका शिक्षकको करार सम्झौता रद्व गर्ने सम्बन्धमा

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने सम्वन्धमा ।