FAQs Complain Problems

नि. प्रमुख प्रशासकिय सरको विदाई कार्यक्रमको एक झलक

Read More

डोल्पा मा भेरी नदि

Read More

यार्षा गुम्बा टिपी रहेको

Read More

काइके कप २०७५ मा उपस्थित खेलाडीहरु

Read More

काइके कप २०७५ मा उपस्थित खेलाडीहरु

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9849364077
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक
9848304294

जानकारी