FAQs Complain Problems

नि. प्रमुख प्रशासकिय सरको विदाई कार्यक्रमको एक झलक

Read More

डोल्पा मा भेरी नदि

Read More

यार्षा गुम्बा टिपी रहेको

Read More

काइके कप २०७५ मा उपस्थित खेलाडीहरु

Read More

काइके कप २०७५ मा उपस्थित खेलाडीहरु

Read More

काईके गाउँ पालिकालिका को वेभसाइटमा स्वागत छ ।

आफुले तिरेको कर तथा शुल्क अनि आफ्नो लागि भनेर केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त श्रोत साधनको सही रुपमा उपयोग भयो भएन जान्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । विकास निर्माण लगायत गाउँपालिकाका हरेक क्रियाकलापहरुमा तबमात्र अपेक्षित जनसहभागिता प्राप्त गर्न सकिन्छ जब यिनीहरुको छनौट देखि कार्यान्वयन तथा लाभको वितरण सम्मको सहभागिता हासिल गर्न प्रत्येक नागरिकमा सार्वजनिक चासोका हरेक विषयमा प्रभावकारी किसिमले सूचनाको प्रवाह हुन्छ । 

तान्सा

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9849364077
उपाध्यक्ष

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9851154301
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
9848293602
हे.अ. छैटौ
9848303242
पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक
9848304294

Services

 पोर्टलको बारेमा थप हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस

 

 

 

जानकारी