FAQs Complain Problems

ग्यालरी

स्थापनाः २०७३
समाबेश गा.वि.स ः शहतारा र लावन गा.वि.स
क्षेत्रफलः ४६६.६ ( वर्ग कि.मि.)
जनसंख्याः ३५७६
पुर्वः छार्का ताङसोेङ गाउपालिका
पक्षिमः ठुलीभेरी नगरपालिका 
उत्तरः डोल्पाे बुद्ध गाउपालिका
दक्षिणः रुकुम जिल्ला
जम्मा वडाः ७ ( वडा नं. १ कोला, ताचिन ), ( वाडा नं. २ शहरतारा, समतिङ्क  ), ( वडा नं. ३ गुम्बातारा, रुखा, धोफा, थेनी, ताराकोट, भेलुवा ), ( वडा नं. ४ टुप्पातारा, रिवा ), ( वडा नं. ५ खानी, खानीगुम्बा, छोरीटाढा, बैजिबारा, ब्यासी ), ( वडा नं. ६ चिल्पारा, वन्ठाडा, ब्यासघाट ), ( वडा नं. ७ उरुटोल, धारापानी, लावन )

मिति: 07/08/2020 - 09:57

Pages